Házirend

Vasúti Alkalmazottak Rudolf Segélyegyesülete (Rövid név: Rudolf Segélyegyesület)
Székhely: 1077 Budapest, Baross tér 15. , Tel: +36 (1) 413- 3830

Létesítmény neve és címe, elérhetőségei: Erzsébet Hotel Hévíz*** (Rudolf SPA Hotels); H-8380. Hévíz, Erzsébet királyné útja 13-15.; Tel.: +36 83 342 036
Üzemeletető: Rudolf Segélyegyesület


A jelen Házirend az Erzsébet Hotel Hévíz teljes területére vonatkozik.

A HÁZIREND- ben foglalt előírásokat és a szálloda valamint az étterem és wellness részleg alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

A jelen HÁZIREND rendelkezéseit mind a szálloda vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősséggel terheli. Az üzemeltető kifejezetten felhívja a Vendégek figyelmét arra, hogy a wellness részleg és egyes élményelemeinek (gőzfürdő, szaunák, jacuzzi, stb.) használata bizonyos esetekben – az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében – odafigyelést igényelnek, munkatársaink szívesen nyújtanak segítséget.

Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a wellness részlegről és az egyéb létesítményhez tartozó területről kitiltható.

A beltéri wellness részleg nyitva tartása naponta: 08 és 20 óra között.

Terápia részleg nyitva tartása: 08 és 16 óra között általánosan, de igény szerinti igénybevétel is megoldott előre egyeztetett időpontban.

Beltéri Gőzfürdő, szaunák használata: 08-20 óra között vehető igénybe egész évben.

Az wellness részlegek nyitva tartását a vezetőség indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előzetesen a honlapon, és az előtérben kifüggesztve írásban tájékoztatni. Indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a vezetőség a wellness részleg teljes vagy részleges lezárására, erről a vendéget a szolgáltatás megrendelésekor vagy az igénybevétele előtt tájékoztatja. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
A teljes épület-, ill. a parkolók ellenőrzése és a beléptetési-, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. A felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk-, ill. amennyiben a felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröljük. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

A wellness részlegek szolgáltatásait és a szaunákat minden Vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe.

A wellness részleg területén, 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diák igazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges).

A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

Az Erzsébet Hotel Hévíz dolgozói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget, melyet a recepción találnak.

A wellness részlegben felejtett és elvesztett, elejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. nem vállaljuk.

Aki a szálloda berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak helyreállítási költségei a vendéget terhelik.

A wellness részleg területén a fokozott csúszásveszély miatt a fürdőpapucs stb. használata javasolt.

A fürdőt fertőző-, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők-, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek stb. nem vehetik igénybe.

Ittas-, ill. bódultságot-, ill. egyéb-, a tudatmódosítást okozó szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy a fürdő területén nem tartózkodhat, ott szolgáltatást nem vehet igénybe.

A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM. rendelete alapján a közfürdőt nem látogathatják: – a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők. – a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedő, – az ittas, – a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható. Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a szálloda alkalmazottja pld. szállodaigazgató, , biztonsági őr, műszakvezető, főportás stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi szállóvendégre.

Az étterem vizes testtel és papucs nélkül nem látogatható.

A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása-, továbbá a többi vendég zavartalan pihenése érdekében nem szabad:

 • a pezsgőfürdőt előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.
 • a pezsgőfürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.
 • olajos-, napozótejes-, stb. testtel használni.
 • a wellness részlegben utcai ruhában közlekedni.
 • a fedett wellness részlegben, és a terápián étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket szennyezni.
 • tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. behozni.
 • a vendéglátó egységekből ételt-, italt-, evőeszközt kivinni.
 • rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.
 • a másik nem zuhanyzó és mellékhelyiségébe bemenni.
 • bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.
 • a közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni.

Ha a vendég a pezsgőfürdő vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

Kérjük,minden esetben, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

Szauna használata: A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatja. 14 év alatti vendégeink részére a szauna használata nem javasolt. A szaunákat megfelelő öltözetben (fürdőruha és úszónadrág nélkül törölközőben, szaunalepedőben, az intim testrészeket takarva) lehet igénybe venni. A törölköző, szaunalepedő használata kötelező a szaunákban. Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata. A szauna előterében a papucs használata kötelező. A szaunapadokra papucsban fellépni tilos. A szaunában a vendég által bevitt illóolaj csak mértékkel, másokra való tekintettel használható.

Parkoló használata: A beltéri mélygarázs parkoló és a kültéri parkoló őrzés nélkül működik, a be-, és kijáratokat kamerák figyelik. A parkoló térítés ellenében vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

A talált tárgyakat kérjük az „Recepció”-nál leadni, és azt a „Talált tárgyak füzetben” nyilvántartásba venni.

A szállodával kapcsolatos vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket-, panaszaikat az „Recepción”-nál szóban-, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyv) tehetik meg írásban.

Amennyiben az Erzsébet Hotel Hévíz területén, ha a szálloda Egyesületünk által, a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A szálloda a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához – és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásait betartva – használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Jelen házirend 2016. szeptember 1-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a szálloda és wellness valamint a terápiás részlegeket igénybe veszi és területükre belép.

A Rudolf Segélyegyesület jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.


Kutyával érkezem

This will close in 0 seconds